alantoin značenje

alantoin, C4H6N4O3, proizvod metabolizma mokraćne kiseline, ima ga u urinu mnogih sisavaca te u nekim biljkama, npr. gavezu; ubrzava zarašćivanje rana.