Al-Hakim značenje

Al-Hakim, Taufik (Tawfåk al-Hakåm) (1898–1987), egip. romanopisac, pripovjedač, dramatik i esejist. Špiljski ljudi; Kralj Edip; Šeherezada.