akumulacija značenje

akumulacija (lat.). 1. ekon skupljanje, nagomilavanje dobara, novčanih sredstava; njihovo izdvajanje iz tekuće potrošnje za buduću proizvodnu ili finalnu upotrebu; a. je uvjet proširene reprodukcije u gospodarstvu. 2. tehn skupljanje vode u akumulacijskom jezeru za više godina (višegodišnja a.) ili pak u razdoblju kiša (sezonska a.), odn. preko noći (dnevna a.) za potrebe u sušnom razdoblju, odn. preko dana. 3. geogr nakupljanje rastrošenog prenesenog materijala. 4. → akumulacijsko jezero.