Aktöbe značenje

Aktöbe, grad u SZ Kazahstanu; 253 100 st. Osn. 1869. Metalurgija, elektrotehn. ind.