aktiv značenje

aktiv (lat.). 1. Glagolski radni lik, glagolski oblik, odn. sustav glagolskih oblika, u kojem se gramatički subjekt prikazuje kao onaj koji obavlja glagolske radnje; supr pasiv. 2. Skupina ljudi koja se ističe djelatnošću u nekoj organizaciji ili pothvatu (politički, sportski a.).