akcept značenje

akcept (lat. acceptum: prihvaćanje), potpis na mjenici ili čeku kojim potpisnik jamči isplatu mjenične svote u određenom roku.