akceleratori čestica značenje

akceleratori čestica, uređaji za ubrzavanje naelektriziranih čestica (elektrona, protona) i iona do velikih brzina pomoću el. ili magnetskih polja. Ozračivanjem tvari (tzv. mete) tim česticama nastaje elektromagnetsko (rendgensko i gama) zračenje. Gl. vrste a. č.: linearni akcelerator, → ciklotron, → betatron.