Aisne značenje

Aisne, dep. u S Francuskoj; 7369 km2, 537 600 st. Upravno središte Laon. Metalurgija, kem. ind., staklarstvo.