agitator značenje

agitator, onaj koji agitira, politički ili kako drukčije (→ agitacija).