agitacija značenje

agitacija (lat.). 1. Poticanje, nukanje, nagovaranje. 2. Usmjerena, prodorna djelatnost (govorom ili tiskom) radi pridobivanja pojedinaca ili skupina za stanovitu ideju, pogled na svijet, ili politiku.