aga značenje

aga (tur.: gospodin, poglavar). 1. U I Turskoj najstariji brat, zamjenik domaćina. 2. pov u Osmanlijskom carstvu, dvorski dostojanstvenik, vojni zapovjednik, veleposjednik; u Bosni za tur. vladavine niži plemić; naslov je obično iza imena: npr. Arif-aga.