AFP značenje

AFP (akr. od Agence France Presse), franc. novinska agencija sa sjedištem u Parizu.