aed značenje

aed (grč.), pjesnik, pjevač junačkih pučkih pjesama u Helena.