Adžarija značenje

Adžarija (Adžaristan), autonomna republika u Gruziji; 3000 km2, 394 000 st. Klima sredozemna, u višim dijelovima umjerena. Rijeke crnomorskog sliva. 60% teritorija pod šumom. Najnaseljeniji primorski pojas. Gl. grad Batumi. Preradba nafte; drvna, elektrotehn., kem., farmaceutska, prehr. i kožarska ind.; sušionice čaja. U primorju čaj, datulje, duhan i vinova loza; u unutrašnjosti žitarice.