Hrvatski leksikon - logo Hrvatski leksikon

adneks

adneks (lat.), dodatak, pridodatak, prilog, dopuna, pripadak, privjesak.