Adams-Stokesov sindrom značenje

Adams-Stokesov sindrom, skup kliničkih pojava (vrtoglavica, nesvijest i dr.) koje nastaju zbog prekida dovoda krvi u mozak kod fibrilacije srčanog ventrikula, srčanog bloka i dr.