Adams značenje

Adams, Samuel (1722–1803), am. političar; jedan od ideologa i organizatora pokreta za neovisnost SAD.