Adam značenje

Adam (hebr.: čovjek), prema Bibliji i Kuranu, prvi čovjek kojega je stvorio Jahve; praotac ljudskoga roda (Geneza 1,5).