ad acta značenje

a. a.ta (lat.: među spise), upućivanje spisa na pohranu u arhivu; staviti a. a., odložiti nešto kao dovršeno ili nevažno.