Acta Sanctorum značenje

Acta Sanctorum (lat.), zbirka svetačkih životopisa koju je 1643. u Antwerpenu počeo izdavati isusovac Jean Bolland.