Hrvatski leksikon - logo Hrvatski leksikon

abortivi

abortivi, sredstva za izazivanje pobačaja.

Reference