abolicija značenje

abolicija (lat.: uništenje, zatiranje). 1. Ukidanje (zakona, prakse, običaja). 2. Oslobađanje od kaznenoga progona, kazne, tj. ako je kazneni postupak u tijeku, on se obustavlja. Usp. amnestija, pomilovanje.