ablativ značenje

ablativ (lat.), lingv padež u nekim indoeur. jezicima (npr. sanskrtu, latinskom) kojim se obično izražava odvajanje ili oduzimanje; nemaju ga grčki, baltički ni slav. jezici.