Abesinija značenje

Abesinija→ Etiopija

Širi kontekst

Pretraživanje

Komentirajte