a vista značenje

a vista (tal.: po viđenju), klauzula za čekove i mjenice plative po podnesku.