à la carte značenje

à la carte (franc.), prema jelovniku, po izboru.