a conto značenje

a conto (tal.), na račun, na ime; isplata nečega djelomice unaprijed.